KSI Håndbold Klub (tidl. USG)

Københavns bedste håndboldklub for studerende!

Værdigrundlag for KSI Håndbold:

KSI Håndbold er en klub under KU Studenter Idræt (KSI). KSIs formål "at give studerende på Københavns Universitet mulighed for at dyrke idræt både på motions- og turneringsplan, samt igennem idrætten at medvirke til et løft for studiemiljøet " (KSIs vedtægter, § 2) danner således sammen med klubbens eget formål "at varetage medlemmernes interesse over for Dansk Håndbold Øst og Dansk Håndbold og arrangere de under disse forbund henhørende kampe, samt i samarbejde med Københavns Universitets Studenteridræt at deltage i og arrangere studenterstævner" (KSI Håndbolds vedtægter, § 2) udgangspunkt for nedenstående værdigrundlag.

Fællesskab:

I KSI Håndbold er ingen spillere over holdet, og ingen hold over klubben. Således vil flertallets velvære altid blive sat over individuelle behov. Vores største styrke er altid fællesskabet, holdet og klubben. Dette bør afspejles udadtil. KSI Håndbold vil gerne være en klub, hvor studerende fra forskellige dele af Danmark, forskellige studieretninger på KU og forskellige aldre kan mødes og knytte bånd.

Ambitioner:

KSI Håndbold ønsker at dyrke en klubkultur, hvor medlemmerne trives både på og udenfor banen. Dette vil derfor altid være en dynamisk balancegang, hvordan de enkelte holds ambitioner og sportslige præstationer fastsættes. Det er klubbens ambition altid at have førstehold på både dame- og herresiden, som minimum ligger i kvalifikationsrækken samt altid have aktive hold i vinterturneringen.

Socialt engagement:

Klubben eksisterer i kraft af sine medlemmer og er afhængig af medlemmernes engagement. Vi forventer derfor, at medlemmer af KSI Håndbold deltager i såvel sportslige som sociale arrangementer, samt deltager i frivilligt arbejde i klubregi.

Traditioner:

KSI Håndbold har stolte traditioner, som vi fortsat dyrker. Det forventes, at medlemmer deltager i opretholdelsen af disse traditioner samt udviklingen af nye.

Økonomi:

Klubben drives ud fra et fornuftigt økonomisk perspektiv, hvor tæring aldrig bør overskride næring. Yderligere tilstræbes, at de studerende medlemmer belastes mindst muligt økonomisk, hvad angår kontingentbetaling, deltagelse i stævner og andre aktiviteter i klubregi.

Login